vikrektomi tedavisi

VİTREKTOMİ AMELİYATI NEDİR?

Vitreusgözün merkezi kısmını dolduran, jel kıvamında şeffaf bir dokudur. Gözün hacminin yaklaşık 2/3 ünü oluşturur ve gözün anatomik şeklinin oluşmasında katkısı vardır.

Vitreusun özel mikro-cerrahi aletlerle göz içine girilerek alınmasına vitrektomi denmektedir. Geçmişte retina hastalığından dolayı kör kalan çoğu hasta, günümüzde vitrektomi ameliyatı sayesinde iyi bir görme düzeyine sahip olabilmektedir. Gözün arka kısmının hastalıklarında vitrektomi ameliyatı, yani vitreus jelinin cerrahi olarak boşaltılması ve yerine sıvı, hava, gaz ya da silikon yağı konulması gerekebilir.

Göz içi kanamalar, iltihap hücreleri ve skar dokuları, görüntünün algılandığı retina tabakasına ulaşmasına engel olarak görmeyi bozarlar. Ayrıca vitreus jeli, retina üzerinde çekinti oluşturarak görme fonksiyonunu bozuyorsa (retina dekolmanı) vitrektomi ile bunun düzeltilmesi gerekir.


Sıklıkla vitrektomi gerektiren göz hastalıkları şunlardır:

* Şeker hastalarında görülen geçmeyen göz içi kanama ve retina dekolmanı gibi diabetik

Retinopati komplikasyonları;
* Retina dekolmanı ( retinada yırtık )
* Makular hole ( sarı noktada - görme merkezinde delik )
* Preretinal membranlar ( retinada oluşan zarımsı yapılar )
* Göz içi kanamaları
* Göz yaralanmaları
* Göz içi enfeksiyonlar

* Daha önceki göz operasyonlarıyla ilgili problemler (retinada yırtık gelişmesi, katarakt ameliyatında lensin veya yapay merceğin göz içine düşmesi vb.)

* Göz içi yabancı cisimlerin çıkarılması

* Çocukluk çağı ve bebeklerdeki kataraktlarda

* Bazı glokom (göz tansiyonu) çeşitlerinde

Vitrektomi ameliyatı lokal ya da genel anestezi altında yapılabilir. Vitrektomi ameliyatında göze birkaç adet mikrocerrahi kesi ile giriş yapılır. Yapılan cerrahi kesinin uzunluğu milimetrik boyutlarda olup ameliyat göze uygulanan üç delikten yapılır. Mikrocerrahi mikroskobu ve gözün arka kısmının görüntülenmesini sağlayan özel lensler yardımı ile vitreus jelinin temizlenmesi sonrası gerekli cerrahi prosedürler uygulanır.

Vitrektomi ameliyatından hemen sonra eve dönebilirsiniz. Gözünüzü dış etkenlerden korumak için ameliyat sonrası birkaç gün ya da hafta göz koruyucu bandajla dolaşmanız daha uygundur. Ayrıca, bir süre enfeksiyona karşı koruyucu göz damlaları kullanmanız gerekir . Cerrahi sonrası ilk günler gözde rahatsızlık, ağrı, kızarıklık ve batma hissi olağan ve beklenen durumlardır. Son yıllarda geliştirilen dikişsiz vitrektomi yöntemi ile bu problemlerde oldukça azalmıştır.

Operasyon sonrası dönemde anatomik ve görme iyileşmesi, gözün görmeyi sağlayan hassas yapılarının operasyon öncesinde ne kadar etkilenmiş olduğu ile ilgilidir. Retinanın etkilenmediği göz içi kanamalarında sonuçlar oldukça olumludur. Retinanın etkilendiği durumlarda ise görme iyileşmesi sınırlı olabilir, ancak bu durumlarda en azından hastalık sürecinin devamına engel olmak, gözün anatomik yapısını, kozmetik olarak görünümünü korumak açısından cerrahi girişim önem kazanmaktadır. Özellikle merkezi retinanın etkilenmemiş olduğu durumlarda görme operasyon sonrası daha iyi seviyelere ulaşabilir.

kırma kusuru tedavisi

Kırma kusuru nedir? 

Gözde kırma kusurunun bulunmama haline "emetropi" denir ve bu durumda uzaktaki bir nesneden göze paralel olarak gelen ışınlar retina (gözün ağ tabakası) üzerinde odaklanır. Kırma kusurunun olduğu hale ise "ametropi" denir. Kırma kusurları 3 başlık altında incelenir:

1. Miyopi

2. Hipermetropi 

3. Astigmatizma

Miyopi nedir? 

Miyopi gözlerin yakındaki cisimleri net olarak gördüğü ama uzaktaki cisimleri net olarak göremediği bir durumdur. Miyop kişiler uzağı daha iyi görmek için gözlerini kısarlar. 

Miyopi sıklıkla kalıtımsaldır ve 8-12 yaşlarında çocuklarda ortaya çıkar. Gençlik yıllarında vücut büyüdükçe miyopi de artar ve erişkin yaşta belli bir seviyede kalır. Miyopiyi etkileyen en önemli faktör kalıtım yani ailede miyop bulunmasıdır. Aşırı okuma, gözleri az ışıkta kullanma ya da beslenme yetersizliği miyopi ye sebep olabilir 

Hemen hemen bütün miyoplarda vücudun büyümesiyle artan basit miyopi vardır. Ergenlik çağında çocuğun vücudu büyüdükçe gözün uzunluğu da değişir ve 6 ayda bir yeni gözlük gerekebilir. Bu tıpkı büyüyen ayaklara uygun büyük ayakkabı almaya benzer. Miyopi bir kaç yıl hızla ilerler, daha sonra çok az değişir. Yirmi yaşlarında meydana gelen erişkin tipi miyopi de vardır ama genellikle 20-40 yaş arasında çok az değişiklik olur.

 Hipermetropi nedir? 

Göz küresi genellikle normalden daha kısadır ( miyopinin tersi, miyopide göz uzundur.) Bu kısalık göz merceğinin yakındaki cisimlerden gelen ışınları retina üzerinde odaklaştırmasını güçleştirir. Nadiren korneanın düzlüğü ya da göz merceğinin incelmesi de hipermetropiye neden olabilir.

Normalde bütün çocuklar orta derecede hipermetropturlar. Gençlik yıllarında bu giderek azalır. Bebeğin küçük ve hipermetrop olan gözü büyüyüp uzadıkça hipermetropi azalır. Hipermetrop olan küçük çocuklar genellikle hem uzağı hem yakını iyi görürler. Çünkü göz merceğinin odaklama yeteneği gözün kısalığını karşılamaya yetecek kadar kuvvetlidir. Hipermetropi çocuklarda şaşılıkla birlikte olabilir, çünkü göz kasları yakını görmek için kuvvetle kasılmak zorundadır. Çocuklarda başağrısı ve okumaya karşı ilgisizlik gibi görme dışı belirtiler hipermetropi için uyarıcı işaretlerdir. Miyopi gibi hipermetropi de kalıtımsaldır. 

Astigmatizma nedir? 

Astigmatizmanın nedeni genellikle korneanın düzensizliği ya da çarpıklığıdır. Normal görme için kornea düzgün ve her yönde eşit eğimde olmalıdır. Astigmatizmada korneanın eğimi bir yönde daha fazladır. Başka bir deyimle kornea basketbol topundan çok amerikan futbol topuna benzer. Astigmatizmada görüntü yüzeyi dalgalı aynada ya da sirklerdeki çok uzun, çok şişman ya da zayıf gösteren aynalardaki görüntüye benzer. Astigmatizma kalıtımsaldır. Doğumda olabilir ve genellikle hayat boyu değişmeden kalır. Düşük derecede astigmatizma çok sık görülür ve genellikle düzeltilmesi gerekmez.

uçuşan cisim hastalığı tedavisi

Uçuşan cisimler 

Bazen görme alanınızda küçük uçuşan noktalar veya karanlık alanlar görürsünüz. Bunlar genellikle boş bir duvar veya mavi gökyüzü gibi düz bir zemine bakarken belli olurlar. Uçuşan cisimler aslında, gözünüzün içini dolduran ve vitre ismi verilen saydam jel şeklindeki sıvıda bulunan hücrelerin küçük birikintileridir.

Bu nesneler sanki gözün önünde uçuşuyormuş gibi görünmesine rağmen aslında gözün içindedirler. Sizin gördükleriniz onların gözün sinir tabakası üzerine düşen gölgeleridir. Uçuşan cisimler farklı şekillerde olabilirler: Küçük noktalar, çemberler, çizgiler, bulutsu veya ağ şekiller veya tespih taneleri gibi.

Uçuşan cisimlerin sebepleri nelerdir?

İnsanlar orta yaşlara ulaştığında vitre kalınlaşmaya ve büzüşmeye başlar ve gözün içinde kümeleşmeler veya lifler oluşur. Vitre jeli gözün arka duvarından ayrılır. Böylece arka vitre dekolmanı oluşur. Bu durum, uçuşan cisimlerin sık görülen bir nedenidir. Arka vitre dekolmanı aşağıdaki durumlarda daha sıktır:

· Miyopi; 

· Göz yaralanması

· Katarakt cerrahisi geçirilmiş olması; 

· YAG lazer cerrahisi yapılmış olması; 

· Göziçinde iltihap olması;

Uçuşan cisimler ani gelişirse uyarıcı bir belirti olabilir. 8-10 yaşından itibaren pek çok insanda görülebilir. 45 yaşın üzerindeyseniz ve aniden uçuşan cisimler görmeye başlamışsanız hemen göz doktoruna müracaat etmelisiniz.

 

Katarakt nedir?

Sağlıklı bir gözde lens saydamdır, ışınların doğrudan retinaya ulaşmasını sağlar. Keskin ve net bir görüntü oluşturur. Katarakt, lensin görmeyi engelleyecek şekilde opaklaşması ya da sislenmesidir.
Daha çok ışının göz içine girmesi engellendiği için bu durum görmede azalmaya neden olur. Sanki kirli bir camdan dışarıya bakar gibi objelerin netliği ve renkleri net seçilemez. 
%90 yaşa bağlı olarak ortaya çıkar. Daha az görülmekle birlikte, travma, diabet gibi bazı sistemik hastalıklar, üveit gibi göz rahatsızlıkları, kortizon gibi bazı ilaçların kullanımına bağlı olarak ikincil katarakt gözlenebilmektedir.
Hamilelikte anne adayının geçirdiği kızamıkçık veya antiviral gibi ilaçlar ve buna benzer nedenlerden dolayı doğumsal olarak bebeklerde de konjenital katarakt olabilir.

Kataraktın belirtileri nelerdir?

Görmede yavaş yavaş azalma, şekilsiz ve bulanık görme
Akşamları görmede zorluk yaşanması
Renklerin soluklaşması ve sararması
Işığa hassasiyet, kamaşma, parlak ışıkların etrafında hare
Çift görme
Okuma zorluğu
Kontakt lens veya gözlük numaralarının sıkça değişmesi
Sonradan ortaya çıkan miyopi
Derinlik hissinin kaybı 
Göz yorgunluğu ve baş ağrısı

 

Kataraktın tedavisi nasıl yapılır? 

Katarakt'ın tek tedavi yöntemi cerrahidir. İlaçla tedavisi yoktur. Hastanın görmesi kendine yetmediği ve katarakt tanısı konulduğu andan itibaren cerrahi için karar alınabilir. Katarakt'ın olgunlaşıp sertleşmesini beklemek doğru bir karar değildir. Çünkü sertleşmiş ve olgunlaşmış kataraktların ameliyatları diğerlerine oranla daha zor, iyileşme süreleri daha geç olabilmektedir.
Modern tekniklerin gelişimi ile günümüzde katarakt ameliyatı iğnesiz, narkozsuz ve hastanede yatmadan yapılabilmektedir. Ameliyatla saydamlığını yitirmiş merceğiniz alınmakta ve numarası hesaplanmış yapay göz içi lensi (IOL) konmaktadır. 

FAKO Yöntemi

Bugün için kullanılan geçerli ve sonuçları en başarılı yöntemdir. En büyük avantajı çok kısa bir sürede uygulanabilmesi ve göze çok büyük kesi yapılmadan çalışılabilmesidir. Ameliyat sonrası görme gücü çok hızlı geri kazanılır ve ameliyat özel mercekler kullanılarak dikişsiz olarak yapılır. 

Katarakt operasyonundan sonra ikinci defa katarakt gelişebilir mi?

Mevcut kataraktlı lensiniz tamamen göz içinden alındığı için ikinci defa katarakt gelişimi kesinlikle söz konusu değildir. Katarakt operasyonu sırasında kataraktlı lens alındıktan sonra ince bir zar içine mercek yerleştirilir. İşte bu ince zar tabakası operasyon sonrası dönemde kalınlaşabilir. Bu durum operasyonun gidişi ile ya da operasyon sırasında meydana gelen komplikasyon ile ilişkili değildir. Merceğin yerinde durmasını sağlayan zarın beyazlaşması yapısal olarak her gözde meydana gelebilir ancak genç yaş grubu, diyabeti olan hastalar bu zarın beyazlaşması açısından daha duyarlıdır. Böyle bir durumda tedavi ameliyat değildir. Saniyeler içerisinde biten lazer (YAG lazer ) uygulaması ile tamamen tedavi edilebilir.

Bağlantılar

Bize Yazın bilgi@adanaretina.com 0322 457 77 88 0533 527 28 27
RandevuRandevu AlınRandevu Almak için Tıklayın